مرور برچسب

، شاهدخت صفوی

شهربانو بیگم ( شاهدخت صفوی )

شهربانو بیگم شاهدخت صفوی ، دختر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفویان ، نوه شاه عباس دوم و خواهر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان بود . وی از سنین کودکی نامزد محمد داود مرعشی فرزند ، عزشرف بیگم دختر جهان‌ بانو بیگم دختر زبیده بیگم (…

فاطمه سلطان بیگم ( دختر شاه سلطان حسین صفوی )

فاطمه ‌سلطان بیگم ، شاهدخت صفوی ، پنجمین دختر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان فرزند و جانشین سلیمان یکم بود که به مدت ۲۹ سال حکومت کرد . وی در سال ۱۷۱۷ میلادی چشم بر جهان گشود ، او خواهر شاه تهماسب دوم دهمین پادشاه صفوی ایران و عمه…

راضیه بیگم ( شاهدخت صفوی )

راضیه بیگم یا نواب راضیه بیگم ، شاهدخت صفوی ، دختر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان ، خواهر شاه تهماسب دوم دهمین پادشاه صفوی و همچنین ملکه همسر نادرشاه افشار پایه‌گذار سلسلهٔ افشار و از پادشاهان ایران پس از اسلام بود . راضیه بیگم از…

پریخان خانم ( شاهدخت صفوی دختر شاه اسماعیل یکم )

پریخان خانم شاهدخت صفوی ، دختر بزرگ و اولین فرزند شاه اسماعیل یکم پایه گذار و نخستین شاه دولت صفوی از تاجلی بیگم بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . « زندگی » پریخان در سال ۱۵۰۶ میلادی در تبریز چشم بر جهان گشود .…

مریم بیگم ( دختر شاه تهماسب یکم )

مریم بیگم شاهدخت صفوی ، پنجمین دختر شاه تهماسب یکم دومین پادشاه از سلسله صفویه بود که از حوریخان خانم بود . وی در سال ۱۵۵۱ میلادی در قزوین چشم بر جهان گشود . او خواهر شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده و نیز عمه شاه عباس یکم بود . مریم از…

گوهر سلطان بیگم ( شاهدخت صفوی دختر شاه تهماسب یکم )

گوهر سلطان بیگم ، شاهدخت صفوی دختر شاه تهماسب یکم دومین پادشاه سلسله صفوی از سلطانم بیگم و نیز خواهر اسماعیل دوم و محمد خدابنده بود. او از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . گوهر بیگم در سال ۱۵۴۰ میلادی در قزوین چشم بر جهان…