مرور برچسب

، شاهدخت هخامنشی

رکسانا ( دختر کوروش بزرگ )

روشنک یا رکسانا شاهدخت هخامنشی و شهبانوی ایران ، دومین دختر کوروش بزرگ و شهبانو کاساندان بود که در سال ۵۴۳ پیش از میلاد در پارس چشم به جهان گشود . وی از خاندان هخامنشی ، دارای دین و مذهب مزدیسنا و خواهر کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا و آرتیستون…

استاتیرا سوم ( دختر داریوش سوم )

استاتیرای سوم شاهدخت هخامنشی ( یونانی : Στάτειρα ) که احتمالاً با نام بارسینه نیز شناخته می‌شود ، دختر استاتیرا دوم و داریوش سوم هخامنشی بود. وی در پارس چشم به جهان گشود ، او از دودمان هخامنشیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . استاتیرا و…

پروشات ( شاهدخت هخامنشی )

پروشات شاهدخت هخامنشی ، دختر اردشیر سوم و آتوسا و خواهر اردشیر چهارم بود ، که در پارس چشم به جهان گشود . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . گفته شده که او یکی از سه زن ایرانی ‌ای بود که به ازدواج اسکندر درآمده‌ بودند .…

دری په تیس ( شاهدخت هخامنشی )

دری‌ په ‌تیس ، یک شاهدخت هخامنشی و دختر داریوش سوم و استاتیرای دوم بود . وی در میانه سال ‌های ۳۵۰ تا ۳۴۵ پیش از میلاد در پارس چشم به جهان گشود . او از دودمان هخامنشیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود. دری‌ په ‌تیس بعد از شکست پدرش در نبرد…

آمستریس دوم ( دختر اردشیر دوم )

آمستریس دوم شاهدخت هخامنشی دختر سوم اردشیر دوم و استاتیرا بود و همچنین همسر پدرش بود . وی شهبانوی ایران بود ، پیش از او استاتیرا و پس از او آتوسا در این جایگاه و مقام قرار گرفتند . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود .…