مرور برچسب

، شاهزاده اشکانی

پارتاماسپات ( شاهزاده خاندان اشکانی )

پارتاماسپات ( پارتاماسپت ) یک شاهزاده ایرانی بود که برای مدت زمان کوتاهی در دوران لشکرکشی تراژان ، امپراتور روم ، به ایران به عنوان دست نشانده رومی‌ ها بر تخت سلطنت و شاهنشاهی ایران نشست . وی بعد از عقب‌ نشینی رومی‌ ها از ایران به عنوان شاه…

تیرداد سوم

تیرداد سوم یکی از شاهزاده های اشکانی بود ، که در سال ۳۶ پیش از میلاد توانست برای مدت زمان کوتاهی بر ایران حکومت کند . پادشاه پیش از او اردوان دوم و پادشاه پس از او نیز اردوان دوم نام داشت . او را بزرگان و سران کشور به جای اردوان دوم که در…