مرور برچسب

، شاه ارمنستان

بلاش پنجم ( بیست و هشتمین شاه اشکانی )

بَلاش پنجم یا وَلَگَش ، بیست و هشتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۹۱ تا ۲۰۹ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش چهارم و خسرو دوم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش ششم بر تخت سلطنت نشستند . وی همچنین با عنوان واقارش دوم از سال ۱۸۰…