مرور برچسب

، شهبانوی اشکانی

لائودیکه ( همسر ارد دوم اشکانی )

لائودیکه ( به یونانی باستان : η Λαοδίκη ) شاهدختی کوماژنی در قرن یکم پیش از میلاد بود . وی شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر پاکور یکم ) و همسر ارد دوم سیزدهمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود که از سال ۵۵ تا ۳۷ پیش از میلاد بر ایران…

آریازاد ( شهبانوی اشکانی )

آریا زاد ( یا آریازاته ، به معنای « زادهٔ ایرانی » ) که به نام آتوما نیز مشهور و نامی است ، شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر ارد یکم ) و نیز همسر گودرز یکم نهمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود که از سال ۹۱ تا ۸۷ / ۸۰ پیش از میلاد بر…

رینو ( همسر مهرداد یکم اشکانی )

رینو شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر فرهاد دوم ) و همسر مهرداد یکم اشکانی ، پنجمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود که از سال ۱۷۱ تا ۱۳۲ پیش از میلاد بر ایران فرمانروایی میکرد . او از دودمان خاندان اشکانی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود…