مرور برچسب

، شوق افزا قادین

شوق افزا سلطان

شوق افزا سلطان ، همسر سلطان عبدالمجید دوم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . پدر شوق افزا سلطان محمد زاروم و مادرش جمیله خانم نام داشت . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو شوق افزا والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۸۲۵…