مرور برچسب

، عاتکه سلطان

عاتکه سلطان

عاتکه سلطان ، متولد ۱۶۱۳ در استانبول ، وی در ۱۶۷۲ در سن ۵۹ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در مقبره برادرش ، سلطان ابراهیم یکم در مسجد ایاصوفیا به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ، ابراهیم یکم و…