مرور برچسب

، عایشه سلطان

عایشه سلطان ( دختر سلطان مراد سوم )

عایشه سلطان ، متولد ۱۵۷۰ در مانیسا ، وی در ۱۵ مه سال ۱۶۰۵ در ۳۵ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در مقبره برادرش محمد سوم در ایا صوفیا به خاک سپردند . وی دختر سلطان مراد سوم از همسرش صفیه سلطان و نیز خواهر محمد سوم و عمه احمد یکم و مصطفی…

عایشه سلطان

عایشه سلطان ، متولد ۱۶۰۶ در استانبول ، وی در می ۱۶۵۸در استانبول درگذشت ، او را در آرامگاه پدرش احمد سلطان ، در مسجد آبی به خاک سپردند . وی دختر سلطان احمد یکم از همسرش کوسم سلطان و نیز خواهر عثمان دوم ، مراد چهارم ، ابراهیم یکم و عمه محمد…