مرور برچسب

، فاتح

محمد سوم

محمد سوم ، سیزدهمین سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود ، که از سال ۱۵۹۵ تا سال ۱۶۰۳ حکومت کرد . محمد اولین پسر مراد سوم از صفیه سلطان و جانشین او بود. وی در ۲۶ می ۱۵۶۶ در مانیسا زاده شد و در ۱۵ ژانویه ۱۵۹۵ پس از مراد سوم بر تخت سلطنت نشست…