مرور برچسب

، فاطمه سلطان

فاطمه سلطان ( دختر سلطان مراد سوم )

فاطمه سلطان ، متولد ۱۵۷۵ در استانبول ، وی در سال ۱۶۲۰ در ۴۵ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در مقبره پدرش سلطان مراد سوم در مسجد ایاصوفیا به خاک سپردند . وی دختر سلطان مراد سوم از همسرش صفیه سلطان ، همچنین خواهر محمد سوم و عمه احمد یکم و…