مرور برچسب

، فرهادک

فرهاد پنجم

فرهاد پنجم یا فرهادک ( اشک پانزدهم ) یا فرهات پانزدهمین پادشاه از سلسله اشکانیان بود ، که از ۴ پیش از میلاد تا ۲ میلادی بر ایران حکومت کرد . او بعد از مسموم کردن پدرش فرهاد چهارم به کمک و یاری مادر یونانی خود ملکه موزا به همراه وی به…