مرور برچسب

، مادر ارد یکم

آریازاد ( شهبانوی اشکانی )

آریا زاد ( یا آریازاته ، به معنای « زادهٔ ایرانی » ) که به نام آتوما نیز مشهور و نامی است ، شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر ارد یکم ) و نیز همسر گودرز یکم نهمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود که از سال ۹۱ تا ۸۷ / ۸۰ پیش از میلاد بر…