مرور برچسب

، مادر بایزید یکم

گلچیچک خاتون ( همسر سلطان مراد یکم )

گلچیچک خاتون ، ( ترکی عثمانی : گلچیچک حاتون ) همسر سلطان مراد یکم ، سلطان امپراطوری عثمانی و مادر بایزید یکم بود . وی در سال ۱۳۳۵ با نام ماریا زاده شد . حاصل ازدواج او با سلطان مراد یکم دو فرزند با نام های بایزید یکم و یحیی بیگ بود . دین…