مرور برچسب

، مادر خشایارشای دوم

داماسپیا ( همسر اردشیر یکم )

داماسپیا همسر اردشیر یکم و مادر خشایارشای دوم بود ، که از سال ۴۳۰ تا ۴۶۶ پیش از میلاد شهبانوی هخامنشی بود . پیش از او آمستریس و پس از او آلوگونه در این مقام و جایگاه بودند . وی درسال ۴۳۱ پیش از میلاد تاج گذاری کرد . او در پارس چشم به جهان…