مرور برچسب

، مادر داریوش سوم

سی سی گامبیس ( ملکه مادر هخامنشی )

سی ‌سی ‌گامبیس ملکه مادر هخامنشی ، دختر اردشیر دوم و مادر داریوش سوم بود . وی از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . دوران سلطنت او در نبرد ‌های اسکندر مقدونی خاتمه یافت . وی بعد از اینکه در نبرد ایسوس به وسیله سپاهیان اسکندر…