مرور برچسب

، مادر سلطان سلیم

گلبهار خاتون ( همسر سلطان بایزید دوم )

گلبهار خاتون ، ترکی عثمانی: کل بهار خاتون همسر بایزید دوم سلطان امپراتوری عثمانی بود . او را عایشه نیز مینامیدند . وی در ۱۴۵۳ در ترابزون متولد شد ، گفته شده که او در سال ۱۵۰۵ فوت شده اما برخی بر این باورند که وی در ۱۲ ژوئن ۱۵۱۵ در ترابزون…