مرور برچسب

، مادر سلطان محمد فاتح

هما خاتون

هما خاتون ، (ترکی عثمانی : هما حاتون ) همسر سلطان مراد دوم ، ششمین سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . وی در سال ۱۴۱۰ با نام استلا در قسطمونی زاده شد ، و در سپتامبر سال ۱۴۴۲ در سن ۳۸/۳۹ سالگی در بورسا درگذشت ، او را در آرامگاه مرادیه…