مرور برچسب

، مادر شاپور دوم

ایفرا هرمز ( همسر شاهنشاه هرمز دوم ساسانی )

ایفرا هرمز یا فرایه هرمز ( به پارسی میانه : Farāya Ōhrmazd ) یکی از زنان نجیب ‌زادهٔ ساسانی در سدهٔ چهارم میلادی ، شهبانوی ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر آذر نرسه ) همسر هرمز دوم هشتمین شاهنشاه ساسانی و مادر آذر نرسه نهمین پادشاه ساسانی…