مرور برچسب

، مادر فرهاد دوم

رینو ( همسر مهرداد یکم اشکانی )

رینو شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر فرهاد دوم ) و همسر مهرداد یکم اشکانی ، پنجمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود که از سال ۱۷۱ تا ۱۳۲ پیش از میلاد بر ایران فرمانروایی میکرد . او از دودمان خاندان اشکانی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود…