مرور برچسب

، محمد رشیدالدین

محمد پنجم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

محمد پنجم یا محمد رشیدالدین ، ( ترکی عثمانی : محمد خامس ) سی و پنجمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۲۷ آوریل ۱۹۰۹ میلادی تا ۳ ژوئیه ۱۹۱۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او عبدالحمید دوم و پس از او محمد ششم بر تخت سلطنت نشستند .…