مرور برچسب

، مراد خامس

مراد پنجم ( سلطان امپراطوری عثمانی )

سلطان مراد پنجم ، ( به ترکی عثمانی : مراد خامس ) سی و سومین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود ، که از ۳۰ مه ۱۸۷۶ میلادی تا ۳۱ اوت ۱۸۷۶ میلادی سلطنت کرد . پیش از او عبدالعزیز یکم و پس از او عبدالحمید دوم بر تخت سلطنت نشستند . سلطان مراد…