مرور برچسب

، ملکه صفوی

خیرالنسا بیگم ( ملکه همسر شاه محمد خدابنده )

خیرالنساء بیگم یا مهدعلیا ، شاهدخت مرعشیان ، ملکه همسر شاه محمد خدابنده چهارمین پادشاه صفوی و نیز مادر شاه عباس یکم پنجمین شاهنشاه ایران در دوران صفویان بود . خیرالنساء بیگم از سال ۱۵۷۷ تا سال ۱۵۷۹ در مقام و جایگاه ملکه ایران قرار داشت ،…

یاکهان بیگم ( همسر شاه عباس یکم )

یاکهان بیگم یا یاخان بیگم ، ملکه همنشین شاه عباس یکم بود . وی از سال ۱۶۰۲ تا ۱۶۲۹ در مقام و جایگاه ملکه قرار داشت . و نیز دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . او در سال ۱۵۸۶ میلادی در لاهیجان ، گیلان چشم بر جهان گشود . در ابتدای تولد از…

مادر شاه ( ملکه مادر شاه سلطان حسین )

مادرشاه ، ملکه همسر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفوی ، از سال ۱۶۶۶ تا سال ۱۶۹۴ و ملکه مادر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان بود . وی از سال ۱۶۹۴ تا سال ۱۷۲۲ در مقام و جایگاه ملکه مادر بود ، پیش از او نکهت خانم و پس از او شاهپری…

آنا خانم ( ملکه و همسر شاه صفی )

آنا خانم ملکه همسر ، شاه صفی ششمین پادشاه صفوی و در دوره سلطنت پسرش شاه عباس دوم هفتمین شاهنشاه صفوی ، جانشین شاه صفی ، ملکه مادر بود . وی از سال ۱۶۴۲ تا سال ۱۶۴۷ در مقام و جایگاه ملکه مادر قرار داشت ، پیش از او دلارام خانم و پس از او نکهت…

پری پیکر بیگم ( ملکه همسر شاه اسماعیل دوم )

پری‌پیکر بیگم ، با نام اصلی صفیه بیگم ملکه همسر شاه اسماعیل دوم سومین پادشاه سلسله صفوی بود . وی از سال ۱۵۷۶ تا سال ۱۵۷۷ در جایگاه ملکه قرار داشت ، پیش از او سلطانم بیگم و پس از او خیرالنسا بیگم این جایگاه را از آن خود کردند . پری پیکر بیگم…

نکهت خانم ( همسر شاه عباس دوم صفوی )

نکهت خانم ، ملکه همسر ، شاه عباس دوم هفتمین شاهنشاه صفوی و ملکه مادر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفوی بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام شیعه بود . او از ازدواجش با شاه عباس دوم صاحب یک فرزند به نام سلیمان یکم شد . نکهت خانم…