مرور برچسب

، ملکه مادر صفوی

نکهت خانم ( همسر شاه عباس دوم صفوی )

نکهت خانم ، ملکه همسر ، شاه عباس دوم هفتمین شاهنشاه صفوی و ملکه مادر شاه سلیمان یکم هشتمین پادشاه صفوی بود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام شیعه بود . او از ازدواجش با شاه عباس دوم صاحب یک فرزند به نام سلیمان یکم شد . نکهت خانم…

دلارام خانم ( ملکه مادر صفوی )

دلارام خانم ، همسر دوم ولیعهد صفوی، محمدباقر میرزا مشهور به صفی میرزا بزرگترین پسر شاه عباس بزرگ بود ، وی همچنین ملکه مادر ، شاه صفی ششمین پادشاه صفوی ایران بود . دلارام خانم از سال ۱۶۲۹ تا سال ۱۶۴۲ در مقام و جایگاه ملکه مادر قرار داشت ،…