مرور برچسب

، مهرداد بزرگ

مهرداد دوم ( هشتمین شاهنشاه اشکانی )

مهرداد دوم ، اشک هشتم یا مهرداد بزرگ هشتمین شاهنشاه اشکانی است که از سال ۱۲۴ پیش از میلاد تا سال ۹۱ پیش از میلاد حکومت کرد . پیش از او اردوان یکم و پس از او گودرز یکم به عنوان شاهنشاه اشکانی بر تخت سلطنت نشستند . وی پسر و جانشین اردوان یکم…

مهرداد یکم ( نخستین شاهنشاه اشکانی )

مهرداد یکم ، اشک پنجم مشهور به مهرداد بزرگ ، فرمانروای سلسله اشکانی از سال ۱۷۱ پیش از میلاد تا سال ۱۳۲ پیش از میلاد بود . وی معمار اصلی شاهنشاهی اشکانی بود . فتوحات او حکومت اشکانی را از یک فرمانروایی کوچک به یک شاهنشاهی جهانی و از بزرگترین…