مرور برچسب

، مهرداد بزرگ

مهرداد دوم اشکانی که بود؟ اقدامات و وقایع زمان او

مهرداد دوم که بود؟ مهرداد دوم شاه اشکانی یکی از شاهان اشکانی بود که در حدود قرن سوم پیش از میلاد حکومت می‌کرد. او پسر و جانشین اردوان یکم بود و نخستین دوره حکومتی اشکانی را آغاز کرد. مهرداد دوم پس از مرگ پدرش در سال 211 پیش از میلاد به تاج…

مهرداد یکم ( نخستین شاهنشاه اشکانی )

مهرداد یکم ، اشک پنجم مشهور به مهرداد بزرگ ، فرمانروای سلسله اشکانی از سال ۱۷۱ پیش از میلاد تا سال ۱۳۲ پیش از میلاد بود . وی معمار اصلی شاهنشاهی اشکانی بود . فتوحات او حکومت اشکانی را از یک فرمانروایی کوچک به یک شاهنشاهی جهانی و از بزرگترین…