مرور برچسب

، هفدهمین پادشاه اشکانی

ونون یکم

ونن یکم که به نام وُنون نیز شناخته میشود ، هفدهمین پادشاه از سلسله اشکانیان بود که از حدود ۸ تا ۱۲ میلادی بر ایران حکومت کرد . وی پسر ارشد فرهاد چهارم اشکانی بود و در سال ۲۰ پیش از میلاد طبق عهدی که پدرش با آگوستوس بسته بود به عنوان گروگان…