مرور برچسب

، همسردوم سلطان محموددوم

پرتونهال سلطان

پرتو نهال سلطان ، همسر دوم سلطان محمود دوم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو پرتو نهال والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۸۱۲ در والاچیا زاده شد ، و در ۵ فوریه سال ۱۸۸۳ در سن ۷۰ سالگی…