مرور برچسب

، همسرسلطان عبدالمجیدیکم

تیرمژگان قادین

تیر مژگان قادین ، (ترکی عثمانی : تیر مژکان قادین ) همسر سلطان عبدالمجید یکم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . پدرش بخان بیگ و مادرش عالمشاه خانم نام داشت . وی در ۱۶ اوت سال ۱۸۱۹ زاده شد ، و در ۳ اکتبر سال ۱۸۵۲ در سن ۳۳ سالگی در…

گلستو خانم

گلستو خانم ، ( ترکی عثمانی : کلستو خانم - ترکی استانبولی : Gülüstü Hanım‎ ) همسر سلطان عبدالمجید یکم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . پدر گلستو خانم طاهر بی چاچبا و مادرش افیضه خانم لاکربا نام داشت . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو…