مرور برچسب

، همسر اردشیر بابکان

انوشک ( نجیب زاده ساسانی و همسر اردشیر بابکان )

انوشک ( پارسی میانه : Anōšag ) یا انوشه یکی از زنان نجیب ‌زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود که از سال ۲۲۴ تا ۲۴۲ میلادی سلطنت کرد ، او از ازدواجش با اردشیر بابکان صاحب یک دختر به نام…

مورود بانو ( شهبانو و ملکه ساسانی )

مورود بانو یا مورُد بانو ( پارسی میانه : murrod bānūg ) یکی از زنان نجیب‌ زاده ساسانی در سده سوم میلادی بود . وی شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر شاپور یکم ) و همسر اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود . او با اردشیر بابکان…