مرور برچسب

، همسر اردشیر یکم

آلوگونه ( معشوقه و همسر اردشیر یکم )

آلوگونه یکی از معشوقه ‌های اردشیر یکم و مادر سغدیانوس بود . پیش از او داماسپیا و پس از او پروشات در مقام ملکه مادر قرار داشتند . وی در بابل چشم به جهان گشود و از دودمان هخامنشیان بود . او پس از مرگ همسرش در اوایل سال ۴۲۴ پیش از میلاد و به…

داماسپیا ( همسر اردشیر یکم )

داماسپیا همسر اردشیر یکم و مادر خشایارشای دوم بود ، که از سال ۴۳۰ تا ۴۶۶ پیش از میلاد شهبانوی هخامنشی بود . پیش از او آمستریس و پس از او آلوگونه در این مقام و جایگاه بودند . وی درسال ۴۳۱ پیش از میلاد تاج گذاری کرد . او در پارس چشم به جهان…