مرور برچسب

، همسر ارد دوم اشکانی

لائودیکه ( همسر ارد دوم اشکانی )

لائودیکه ( به یونانی باستان : η Λαοδίκη ) شاهدختی کوماژنی در قرن یکم پیش از میلاد بود . وی شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر پاکور یکم ) و همسر ارد دوم سیزدهمین اشک از شاهنشاهی اشکانی بود که از سال ۵۵ تا ۳۷ پیش از میلاد بر ایران…