مرور برچسب

، همسر داریوش دوم

شهبانو پروشات ( همسر داریوش دوم )

پروشات ، پری‌شاد یا پری‌زاد ( پارسی باستان : Parušyātiš ) یکی از شهبانو های قدرتمند و پرآوازهٔ دوران هخامنشیان ، همسر داریوش دوم و مادر اردشیر دوم هخامنشی بود . او در پاسارگاد چشم به جهان گشود . وی از خاندان هخامنشی و دارای دین و مذهب…