مرور برچسب

، همسر رضاقلی میرزا

فاطمه سلطان بیگم ( دختر شاه سلطان حسین صفوی )

فاطمه ‌سلطان بیگم ، شاهدخت صفوی ، پنجمین دختر شاه سلطان حسین نهمین پادشاه سلسله صفویان فرزند و جانشین سلیمان یکم بود که به مدت ۲۹ سال حکومت کرد . وی در سال ۱۷۱۷ میلادی چشم بر جهان گشود ، او خواهر شاه تهماسب دوم دهمین پادشاه صفوی ایران و عمه…