مرور برچسب

، همسر سلطان احمد یکم

ماه فیروز سلطان

ماه‌ فیروز سلطان ، در سال ۱۵۹۰ در روم زاده شد ، و از ۲۶ فوریه سال ۱۶۱۸ تا ۲۸ اکتبر ۱۶۲۰ در مقام و جایگاه والده سلطان حکمرانی کرد . پیش از او‌ حلیمه سلطان و پس از او نیز حلیمه سلطان در این مقام بود . وی همسر اول سلطان احمد یکم و والده…