مرور برچسب

، همسر سلطان اورخان یکم

نیلوفر خاتون

نیلوفر خاتون ، (ترکی عثمانی : نیلوفر حاتون ) همسر سلطان اورخان یکم ، دومین حاکم بیگ نشین امپراطوری عثمانی بود که در بین سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۶۲ میلادی حکومت میکرد . نیلوفر دختر فرمانده یارحصار بود . وی با نام هلوفریا در امپراطوری روم شرقی…