مرور برچسب

، همسر سلطان محمود دوم

بزم عالم سلطان

بزم عالم سلطان ، همسر سلطان محمود دوم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو بزم عالم والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۸۰۷ در گرجی قفقاز زاده شد ، و در ۲ می سال ۱۸۵۳ در سن ۴۶ سالگی در…