مرور برچسب

، همسر سلطان مصطفی سوم

مهرشاه سلطان ( همسر اول سلطان مصطفی سوم )

مهرشاه سلطان ، همسر اول سلطان مصطفی سوم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . مهرشاه به معنای خورشید سلطان است . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو مهرشاه والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۷۴۵ با نام اگنس در گرجستان زاده شد…