مرور برچسب

، همسر شاهنشاه نرسه ساسانی

شاپوردختک دوم ( شهبانو و ملکه ساسانی )

شاپوردختک دوم ( پارسی میانه : Šābuhrdux-tag ) ، که به عنوان شاپوردختک دوم و شاپوردختک سکان شهبانو نیز مشهور و نامی است ، شهبانوی ( بانبشن ) ساسانی در اواخر سده سوم و اوایل سده چهارم میلادی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر هرمز دوم ) و خواهر و…