مرور برچسب

، همسر شاه اسماعیل دوم

پری پیکر بیگم ( ملکه همسر شاه اسماعیل دوم )

پری‌پیکر بیگم ، با نام اصلی صفیه بیگم ملکه همسر شاه اسماعیل دوم سومین پادشاه سلسله صفوی بود . وی از سال ۱۵۷۶ تا سال ۱۵۷۷ در جایگاه ملکه قرار داشت ، پیش از او سلطانم بیگم و پس از او خیرالنسا بیگم این جایگاه را از آن خود کردند . پری پیکر بیگم…