مرور برچسب

، همسر شاه اسماعیل یکم

بهروزه ( سومین زن شاه اسماعیل یکم )

بهروزه خانم سومین زن شاه اسماعیل یکم پایه گذار و نخستین شاه دولت صفوی و همسر صیغه ای وی بود . او در سال ۸۶۸ چشم بر جهان گشود . وی از خاندان صفوی و دارای دین و مذهب اسلام ، شیعه بود . « زندگی » بهروزه سومین همسر صیغه ای شاه اسماعیل بود .…

تاجلی بیگم ( ملکه صفوی و مادر شاه تهماسب یکم )

تاجلی بیگم یا شاه ‌بیگی خانم ، ملکه همسر شاه اسماعیل یکم نخستین پادشاه صفوی و ملکه مادر شاه تهماسب یکم دومین پادشاه از سلسله صفویان بود . تاجلی بیگم یکی از ملکه‌ های قدرتمند ، تأثیرگذار و پر نفوذ در امپراطوری صفویان بود . وی در سال ۱۴۸۸…