مرور برچسب

، همسر یزدگرد یکم

شوشان دخت ( شهبانوی ساسانی و همسر یزدگرد یکم ساسانی )

شوشان‌ دخت شهبانوی ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر بهرام گور و شاپور چهارم ) و همسر یزدگرد یکم ساسانی چهاردهمین شاهنشاه ساسانی بود که از سال ۳۹۹ تا ۴۲۰ میلادی بر ایران فرمانروایی میکرد . وی از ازدواجش با یزدگرد یکم صاحب دو فرزند به نام…