مرور برچسب

، والده سلطان امپراطوری عثمانی

گلبهار خاتون ( همسر سلطان محمد فاتح )

گلبهار خاتون ، همسر سلطان محمد فاتح ، هفتمین و یکی از بزرگترین پادشاهان امپراطوری عثمانی بود . وی در سال ۱۴۳۲ چشم به جان گشود . او از ۳ می سال ۱۴۸۲ تا سال ۱۴۹۳ در مقام و جایگاه والده سلطان قرار داشت ، پیش از او امینه خاتون و پس از او نیز…

شوق افزا سلطان

شوق افزا سلطان ، همسر سلطان عبدالمجید دوم ، سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود . پدر شوق افزا سلطان محمد زاروم و مادرش جمیله خانم نام داشت . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو شوق افزا والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۸۲۵…

آشوب سلطان

آشوب سلطان ، متولد ۱۶۲۷ در صربستان ، وی در ۳ ژانویه ۱۶۸۹ در سن ۶۲ سالگی در استانبول درگذشت ، او را در مسجد سلیمانیه استانبول به خاک سپردند . آشوب سلطان با نام کامل صالحه دلآشوب سلطان ، همسر سوم سلطان ابراهیم یکم و نیز والده سلطان ، سلطان…

ماه فیروز سلطان

ماه‌ فیروز سلطان ، در سال ۱۵۹۰ در روم زاده شد ، و از ۲۶ فوریه سال ۱۶۱۸ تا ۲۸ اکتبر ۱۶۲۰ در مقام و جایگاه والده سلطان حکمرانی کرد . پیش از او‌ حلیمه سلطان و پس از او نیز حلیمه سلطان در این مقام بود . وی همسر اول سلطان احمد یکم و والده…