مرور برچسب

، والده سلطان عثمان سوم

شهسوار سلطان

شهسوار سلطان ، یا شاه سوار سلطان همسر دوم سلطان مصطفی دوم و والده سلطان ، سلطان عثمان سوم بود . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو شاه‌سوار والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۶۸۲ با نام ماریا در صربی زاده شد ، و در ۱۶ آوریل…