مرور برچسب

، والده سلطان محمود یکم

صالحه سلطان

صالحه سلطان ، همسر سلطان مصطفی دوم و والده سلطان ، سلطان محمود یکم بود . نام کامل وی ، دولتلو عصمتلو صالحه والده سلطان عالیت الشان حضرتلری بوده است . وی در سال ۱۶۸۰ با نام الکساندرا در یونان زاده شد ، و در ۲۱ سپتامبر سال ۱۷۳۹ در سن ۵۸…