مرور برچسب

، والده گلبهار سلطان

گلبهار خاتون ( همسر سلطان محمد فاتح )

گلبهار خاتون ، همسر سلطان محمد فاتح ، هفتمین و یکی از بزرگترین پادشاهان امپراطوری عثمانی بود . وی در سال ۱۴۳۲ چشم به جان گشود . او از ۳ می سال ۱۴۸۲ تا سال ۱۴۹۳ در مقام و جایگاه والده سلطان قرار داشت ، پیش از او امینه خاتون و پس از او نیز…