مرور برچسب

، ورُد سوم

اُرد سوم

اُرد سوم یا ورُد سوم ( اشک شانزدهم ) شانزدهمین پادشاه از سلسله اشکانیان بود ، که از سال ۴ میلادی تا سال ۷ میلادی بر ایران حکومت کرد . اُرد سوم یکی از شاهزادگان اشکانی بود و مشخص نیست که پدر او چه کسی بوده است . در دوران کوتاه حکومت و…