مرور برچسب

، ونن دوم

ونون دوم ( بیست و یکمین شاه اشکانی )

ونن دوم که به نام وُنون نیز شناخته می‌شود ، بیست و یکمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود ، که در سال ۵۱ میلادی پس از مرگ گودرز دوم بر تخت سلطنت نشست و کمتر از یک سال سلطنت را به پسرش بلاش یکم واگذار کرد . پیش از او گودرز دوم و پس از او بلاش…