مرور برچسب

، پادشاهان اشکانی

پاکور یکم ( شاهنشاه خاندان اشکانی )

پاکور یکم یک شاهزاده اشکانی بود که در سال ۶۳ پیش از میلاد زاده شد . او بر پدرش شورید و خود را شاهنشاه اشکانی نامید اما مدتی بعد ( حدوداً یکسال ) ، حاکمیت پدرش را قبول کرد . وی پسر ارد دوم شاهنشاه اشکانی و لائودیکه شاهدخت کوماژنی بود . او از…

سیناتروک دوم ( اشکانی )

سیناتروک دوم یا سنتروک دوم پسر مهرداد چهارم اشکانی بود ، که در دوران سلطنت عموی خود خسرو مدعی تاج و تخت شد . پیش از او خسرو و پس از او مهرداد چهارم بر تخت سلطنت نشستند . در سال ۱۱۶ میلادی ، تراژان امپراتور روم ، خسرو را شکست داد و تیسفون را…

خسرو دوم ( اشکانی )

خسرو دوم از مدعیان تاج و تخت شاهی در دوره شاهنشاهی اشکانی در حوالی سال ۱۹۰ میلادی بود ، پیش از او بلاش چهارم و پس از او بلاش پنجم بر تخت شاهی نشستند . وی از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . اطلاعات زیادی از او در تاریخ ، به…

ونون دوم ( بیست و یکمین شاه اشکانی )

ونن دوم که به نام وُنون نیز شناخته می‌شود ، بیست و یکمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود ، که در سال ۵۱ میلادی پس از مرگ گودرز دوم بر تخت سلطنت نشست و کمتر از یک سال سلطنت را به پسرش بلاش یکم واگذار کرد . پیش از او گودرز دوم و پس از او بلاش…

بَلاش چهارم ( اشک بیست و هفتم )

بَلاش چهارم ( وَلَگَش ) ( اشک بیست و هفتم ) بیست و هفتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۴۷ تا ۱۹۱ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش سوم و پس از او خسرو دوم ( شاه شورشی ) و بلاش پنجم ( جانشین قانونی ) بر تخت سلطنت نشستند . بلاش…

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم )

مهرداد پنجم ( اشک بیست و پنجم ) ، بیست و پنجمین شاه از خاندان اشکانی است که از سال ۱۲۹ میلادی تا سال ۱۴۰ میلادی سلطنت کرد . پیش از او خسرو یکم ( شاه شورشی ) و پس از او بلاش سوم بر تخت سلطنت نشستند . مهرداد پنجم از دودمان اشکانیان و دارای…