مرور برچسب

، پادشاهان سلوکی

آنتیوخوس هفتم

آنتیوخوس هفتم اورگتس فرمانروای سلوکی بین سال های ۱۳۸ _ ۱۳۹ قبل از میلاد بود . وی را سیدِتِس به معنی صیدایی نیز میخوانند . لقب دیگر او اورگتس می باشد که در یونانی به معنای نیکوکار است . وی را واپسین شاه سلوکی که به معنای راستین شاه بود می…

آنتیوخوس سیزدهم

آنتیوخوس سیزدهم یکی از واپسین پادشاهان سلوکی ، او پسر آنتیوخوس دهم از همسر بطلمیوسی اش کلئوپاتراسلن بود مادرش میان سال های ۹۲ _ ۸۵ قبل از میلاد نیابت پادشاهی پسررا داشت . پس از او فلیپ دوم سلوکی بر تخت سلطنت نشست ، او همچنین در ۶۴پیش از…

سلوکوس ششم

سلوکوس ششم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی و دارای لقب اپیفانس به معنای تجلی خداوند می باشد . وی از خاندان سلوکی ، پدرش آنتیوخوس هشتم ومادرش تریفانئا نام داشت . وی در۹۴ پیش از میلاد در یک میدان اسب دوانی توسط شورشیان به همراه یارانش محاصره شد و…

آنتیوخوس هشتم

آنتیوخوس هشتم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی که القاب زیادی داشت ، وی همراه با مادرش ملکه کلئوپاتراتئا حکومت میکرد . پس از اینکه آنتیوخوس موفق شد الکساندردوم راشکست دهد مادرش تلاش کرد تا او را به وسیله باده زهرآگین بکشد اما آنتیوخوس که به تحقیق…

آنتیوخوس پنجم

آنتیوخوس پنجم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی ، لقب وی اوپاتر بود که در زبان یونانی معنای از یک پدر خوب را میدهد . پدر وی آنتیوخوس چهارم و مادرش لائودیس چهارم نام داشت . او درسن ده الی یازده سالگی به همراه پشتیبان خود کشته شد. پس از وی دیمتریوس…

الکساندر دوم

الکساندر دوم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی ، لقب وی زابیناس به معنای برده می باشد علت این نام گذاری این است که او از خاندان سلطنتی نبوده است . او ادعا میکرد که پسرخوانده آنتیوخوس هفتم است اما اینطور به نظر می آید که فرزند بازرگانی مصری بوده…