مرور برچسب

، پادشاهان فرانسه

ژان یکم

ژان یکم پادشاه فرانسه زاده ۱۵ نوامبر ۱۳۱۶ بود ، وی پنج روز بعد از به دنیا آمدنش درگذشت و از لحظه ای که به دنیا آمد پادشاه فرانسه شد بعد از او عمویش فلیپ به پادشاهی رسید. پدرش لوئی دهم و مادرش کلمانس مجار نام داشت ......

لوئی دهم

لوئی دهم با فرنام تاریخی ستیزه جو که در اسپانیایی معنای لوئی خیره سر را میدهد فرمانروای فرانسه از ۱۳۱۴ تا هنگام مرگش بود . فرمانروای پیش از او فلیپ چهارم و پس از او ژان یکم نام داشت . وی در ۴ اکتبر ۱۲۹۸ در پاریس زاده شد و در ۵ ژوئیه ۱۳۱۶…

شارل چهارم

شارل چهارم یا همان شارل زیبا یکی از پادشاهان فرانسه بود وی بسیار پادشاه خودخواهی بود . فرمانروای پیش از او فلیپ پنجم و پس از او فلیپ ششم نام داشت . وی از دودمان کاپتی ، پدرش فلیپ ششم و مادرش ژوان یکم ناوار بود ، آنان دارای دین و مذهب…

فلیپ پنجم

فلیپ پنجم پادشاه فرانسه ملقب به بلند بالا ، وی پسر فلیپ چهارم از همسرش ژان ناواری از دودمان کاپتی بود . پادشاه پیش از او ژان یکم و پادشاه پس از او شارل چهارم نام داشت ....