مرور برچسب

، پسر ارد دوم

پاکور یکم ( شاهنشاه خاندان اشکانی )

پاکور یکم یک شاهزاده اشکانی بود که در سال ۶۳ پیش از میلاد زاده شد . او بر پدرش شورید و خود را شاهنشاه اشکانی نامید اما مدتی بعد ( حدوداً یکسال ) ، حاکمیت پدرش را قبول کرد . وی پسر ارد دوم شاهنشاه اشکانی و لائودیکه شاهدخت کوماژنی بود . او از…